Badanie kliniczne dla osób z lwią zmarszczką

Rekrutacja zakończona

Badanie to ma m.in. na celu ustalenie w jakim stopniu badany lek (toksyna botulinowa) jest skuteczny...

Badanie to ma m.in. na celu ustalenie w jakim stopniu badany lek (toksyna botulinowa) jest skuteczny w zakresie zmniejszania liczby i głębokości zmarszczek gładzizny czoła o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

 

CZAS TRWANIA BADANIA

  • Wizyta kwalifikacyjna
  • Okres leczenia, podczas którego podawany będzie badany lek (toksyna botulinowa).
  • Okres obserwacji kontrolnej

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU?

  • Osoby dorosłe z lwią zmarszczką, które nie stosowały toksyny botulinowej w ciągu ostatnich
    6 miesięcy w celach estetycznych i 12 miesięcy w celach medycznych

 

Udział w prowadzonym badaniu jest bezpłatny każdy uczestnik otrzyma zwrot kosztów związanych z udziałem w badaniu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerami tel.: +48 608 637 401, 22 112 19 51
lub bezpłatnej infolinii 800 919 545 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00).

 

Zapraszamy również do zarejestrowania się do naszej bazy pacjentów na stronie:
www.udzialwbadaniu.pl