uslugi
W naszym Ośrodku pracuje wykwalifikowany i doświadczony zespół Badaczy, Koordynatorów oraz Pielęgniarek. Badania prowadzimy ściśle wg standardów GCP oraz wytycznych krajowego oraz międzynarodowego prawa. Działamy w oparciu o wymagania Sponsora, a także własne Standardowe Procedury Postępowania opracowane w ramach Zapewniania i Kontroli Jakości. Oferujemy również doradztwo i konsultacje w zakresie prowadzenia badań klinicznych, a także wdrażania systemów zapewniania jakości w ośrodkach badawczych.